Door de gestage groei van het toerisme op het Noord-Hollandse eiland Texel, en de daarbij behorende drukte, kwamen de uitrijdtijden vanuit de bestaande ambulanceposten in het geding. Onderzoek naar een goede ambulancepost voor 1 voertuig, leidde naar de post in Poortvliet die we hebben ontworpen.
De plattegrond is aangepast aan de locatie. De garage ligt zodanig dat het perceel op de kost denkbare wijze wordt ontsloten richting bestaande rotonde. De verblijfvertrekken bevinden zich juist naar het meer rustige achter terrein. Gebleven in het ontwerp is de schuine daklijn; deze komt voort uit de grotere hoogte van de garage ten behoeve van het ambulance voertuig, dan de naastgelegen verblijfsruimten.
Het gebouw grenst aan een Natura 2000-zone. Tevens is een bosje aanwezig op het perceel. Met de inpassing van het gebouw is gekeken om zo min mogelijk bestaand groen te hoeven verwijderen. Verder is gekozen voor een natuurlijke uitstraling van het gebouw, in kleur en materiaal.
Samenwerkende partijen:
# Constructeur; Bouwadvies WFO B.V., #Aannemer; Timmer- en bouwbedrijf Firma Van Heerwaarden B.V.
Back to Top