Joost Breebaart en Johan Korver vormen met hun jarenlange ervaring het hart van het architectenbureau.
Waarde creëren voor de klant vormt voor beiden de belangrijkste drijfveer. Waarde die meerdere verschijningsvormen kan aannemen;
# een functioneel ontwerp dat maximaal aansluit bij uw bedrijfsproces of woonwensen;
# een unieke verschijningsvorm, dat past als een maatpak;
# een ontwerp- en bouwtraject, waarin u maximaal wordt ontzorgd;
# solide budgetbewaking, zodat vanaf begin tot einde duidelijk is welke investering ermee is gemoeid.

Het architectenbureau = bureau voor waarde creatie voert alle bouwkundige werkzaamheden zelf uit. Joost als architect met nadruk op ontwerp en vergunningstrajecten, en Johan als projectleider met name de techniek en budget. Door de platte bureau- en projectorganisatie en de integratie van ontwerp en techniek,  blijft de kennis en betrokkenheid centraal aanwezig, gericht op het plan, en voor de opdrachtgever ten alle tijden direct beschikbaar.


#Dialoog:
Beginpunt van het ontwerpproces wordt gevormd door de ideeën en wensen van u als opdrachtgever. Nadat hieruit stijl en uitgangspunten zijn gedestilleerd, wordt een ontwerp opgesteld waarin alle wensen, maar ook randvoorwaarden vanuit locatie, regelgeving en budget, zijn opgenomen.

#Uniek:
Het ontwerp komt tot stand middels de dialoog met de opdrachtgever. Gezamenlijk wordt het beste resultaat bereikt. De diverse ontwerpen van het bureau vertonen geen eigen “handtekening”, één of een aantal terugkerende kenmerken, waardoor een ontwerp direct te herleiden valt tot ons bureau, maar is het resultaat van een gezamenlijke inspanning.

#Waarde:
Naast de wisselende invloeden van buiten, is er een aantal belangrijke waarden die wij een ontwerp meegeven. Wij streven naar een solide, hoogwaardige basis, waaraan enkele toevoegingen worden gedaan die het ontwerp karakter geven en herkenbaar maken.
Back to Top