De hedendaagse bouwopgave vergt steeds meer inspanning en kennis van alle betrokken partijen, en niet in de minste plaats van de opdrachtgever. Het bureau stelt het als haar grootste verantwoordelijkheid om de opdrachtgever bij te staan en te begeleiden door dat proces.

Werkzaamheden die wij in dit opzicht uitvoeren, kunnen variëren van het vervaardigen van haalbaarheidsstudies tot het voeren van bouwdirectie, en alles wat zich daar in het bouwkundige pallet tussen bevindt, waaronder het opstellen / uitwerken / verzorgen van;
# Programma van Eisen;
# Investeringsramingen;
# (Interieur)-Ontwerp;
# (Bouw)-technische uitwerking;
# Aanvraag diverse vergunningen;
# Selectie aannemers / bouwteam;
# Bouwmanagement;
# Budgetbewaking;
# Sleutel klaar opleveren van uw gebouw.
Ons bureau werkt haar projecten uit middels de BIM methode. BIM is de afkorting voor Bouw Informatie Model. In tegenstelling tot het traditionele ontwerp- en bouwproces wordt er tijdens het BIM proces in één intelligent 3D-model gewerkt. Aan dit bestand wordt alle data gekoppeld die nodig is voor het ontwerpen, bouwen en beheren van een bouwwerk. Dit model wordt gebruikt door alle partijen die betrokken zijn bij het te realiseren bouwwerk, zoals opdrachtgever, architect, adviseurs, aannemer en installateur.
#Ontwerp   >>>  #Bouwkundige uitwerking  >>>  #Bouwbegeleiding  >>>  #Realisatie
Omdat in het bouwproces steeds meer partijen een rol spelen, hebben wij diverse partijen om ons heen verzameld, waar wij goede samenwerkingsverbanden mee kunnen aangaan. Op deze manier kunnen we grote, gecompliceerde opdrachten multidisciplinair tot een goed einde brengen.

Het bureau heeft een uitgebreide ervaring met het samenwerken met adviesbureaus op het gebied van:
# Stedenbouw;
# Interieurarchitectuur;
# Bouwconstructies;
# W+E installaties;
# Bouwkosten;
# Bouwfysica en akoestiek;
# ARBO, milieu en geluid.

Met een aantal adviesbureaus bestaan uitstekende relaties, er is geen sprake van zakelijke bindingen.
Back to Top