Op de plaats van een oude chocoladefabriek is een bedrijfsverzamelgebouw ontwikkeld. De totale planvorming is in twee fasen tot stand gekomen. Het gebouw bestaat uit een aantal bedrijfsunits van verschillende grootten, in een autonoom bouwvolume dat zich naar drie zijden opent richting de omgeving.
Grenzend aan het kruispunt is een showroom met kantoorruimten opgenomen. Om een stedenbouwkundig accent te maken ten plaatse van het kruispunt, wordt hier de voorgevel naar voren geplaatst, en is een extra verdieping toegevoegd. De uitstraling en materialisatie omvat een uitwerking in diverse grijstinten, met gebruik van metselwerk en metalen gevelbeplating.
Samenwerkende partijen:
-
Back to Top