De voormalige maalderij De Goede Verwachting is een gemeentelijke monument. Het is gelegen aan de Westdijk te Heerhugowaard. Het bestaat uit een tweetal gebouwen. De fabriekshal is gebouwd op een rechthoekige plattegrond met 2 verdiepingen, voorzien van een plat dak. Het tweede pand heeft een tuitgevel en is voorzien van een zadeldak.

Het complex is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. De gevels zijn opgebouwd in rood metselwerk. De gemetselde steunberen geven de gevel een sterke geleding. Verder vallen de zeskantige ruiten en geometrische vormen in de ramen op, en de gecementeerde sierelementen die in het metselwerk zijn opgenomen.
Binnen is de karakteristieke zware betonnen constructie van de verdiepingsvloer het vermelden waard.
Voorgevel - oude situatie
Voorgevel - oude situatie
Achtergevel - oude situatie
Achtergevel - oude situatie
Er is een aantal ingrepen voorgesteld om het monument in oude luister te herstellen. Zo wordt de bestemming gewijzigd van winkelfunctie in woonfunctie. In de bestaande situatie is er een antiekhandel in het pand gevestigd. Er worden in het hoofdgebouw 4 woningen gerealiseerd. De functiewijziging zorgt voor een solide toekomstig gebruik.
Ook worden alle later toegevoegde bijgebouwen gesloopt, inclusief de steeg tussen de 2 delen van het monument. Hierdoor wordt de originele staat teruggebracht. De gebouwen krijgen het oorspronkelijke individuele karakter terug. Verder worden gevels hersteld en gereinigd, en de kozijnen worden conform oude specificaties vervangen. Alle hedendaagse voorzieningen als isolatie etc, worden aan de binnenzijde van het gebouw toegevoegd.
Situatie - nieuw
Situatie - nieuw
Situatie - oud
Situatie - oud
Door het toevoegen van tuinen aan de woningen, wordt ook de buitenruimte van het complex opgewaardeerd. Het binnenterrein wordt opnieuw ingedeeld.
Samenwerkende partijen:
#-
Back to Top