De opgave behelst het ontwerpen van een drietal kantoorgebouwen naast het reeds gerealiseerde Inventor Business Park Fase I. De drie gebouwen zijn in een haakvorm op het perceel geplaatst, aansluitend op fase I. Hierdoor heeft het gebouwensemble vanaf de belangrijkste zichtzijden een goede uitstraling, en wordt het parkeerterrein aan het zicht onttrokken. Op de hoek van de perceel, de entree van het gebied, wordt als accentvorming het hoogste gebouw Lorentz gerealiseerd.
Het is de opdracht om, door gebruik te maken van een aantal vormelementen uit fase I, te zorgen dat het gebouwencomplex totaal een eenheid vormt, en dat de nieuw te realiseren gebouwen Fleming, Ballot en Lorentz zelf een fris karakter krijgen. De plattegronden worden afwijkend uitgevoerd ten opzichte van fase I, waarbij de nadruk ligt op een grote mate van flexibiliteit, ten behoeve van verhuur in delen.
Er is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van de gebouwen. Er wordt in de installaties gebruik gemaakt van warmtepompen. Door het realiseren van grote raampartijen wordt veel daglichttoetreding bereikt. Tevens is in de detaillering met zorg gewerkt aan het beperken van ongewenste luchtstromingen, hetgeen het binnenklimaat zeer ten goede komt.
Samenwerkende partijen:
#Constructeur; dioCon Ingenieurs BV, #Adviseur installaties; Qv10 Bouwkundig Advies
Back to Top