De opdracht omvat het realiseren van een kantoorgebouw en een bedrijfshal, op een perceel met slechts één hoek gericht naar de openbare weg. Hierbij staat centraal het ontwerpen van twee unieke gebouwen, die tevens een gemeenschappelijke uitstraling bezitten.
De gebouwen zijn rond een binnenhof geplaatst, waarop de parkeerplaatsen zijn gesitueerd. Het kantoorgebouw bevindt zich in het verlengde van de ontsluitingsweg, dus op een goede zichtlocatie. Het bedrijfsgebouw bevindt zich verder vanaf de weg, maar is door de bredere voorgevel toch goed zichtbaar.
Qua materialisatie is de buitenzijde van beide gebouwen uitgevoerd in donkere metalen beplating. Aan de binnenzijde komt de donkere beplating terug in de overstekende dakrand, die wordt gedragen door een stalen, witte colonnade. De gevels aan het binnenhof zijn verder lichter van kleur.
In het kantoorgebouw is in de binnengevel een ronding opgenomen, die de verbinding tussen het openbare terrein en het binnengebied versterkt. In deze ronding is de entree van het kantoor gesitueerd.
Samenwerkende partijen:
#Constructeur; Berkhout Tros Bouwadviseurs BV
Back to Top