“Vezet groeit als kool”. De gestage groei van de vraag naar versproducten, heeft begin van de 21ste eeuw geleid tot een studie naar de gewenste fabriekslay-out in 2012. Aan de hand van deze studie is, in een aantal bouwfasen, het fabriekscomplex imposant uitgebreid.
In de eerste bouwfase, fase Oudevaart, is uitbreiding gerealiseerd van productieruimte, opslagruimte en personeelsfaciliteiten, zoals de was- & kleedruimten en het bedrijfsrestaurant. Deze uitbreiding is aan de voorzijde, los van de bestaande fabriek, uitgevoerd op de plek van de voormalige weg (Oudevaart, vandaar de naamgeving), zodat de bedrijfsvoering met minimale belemmeringen voortgang kon vinden. Opvallend element wordt gevormd door het opgetilde bedrijfsrestaurant, dat een prachtig weids uitzicht biedt over de weilanden ten zuiden van Warmenhuizen.
Hierna is in fase Rechteroever de bestaande aan de nieuwe fabrieksruimten gekoppeld. De extra ruimte is ten goede gekomen aan voorbewerking en opslag. Omdat tijdens de bouwwerkzaamheden de 24 uurs productie in drie diensten niet gehinderd kon worden, is veel aandacht besteed aan het in (deel)fasen uitvoeren van de werkzaamheden.
Fase Linkeroever en EnergieBurcht zijn gezamenlijk gebouwd. In Linkeroever is veel nieuwe productieruimte gerealiseerd, waarbij een nieuw principe van opslag van grondstoffen op de verdieping boven de productieruimten, met een directe aanvoer bij de benodigde lijnen, is toegepast. EnergieBurcht is een losstaand gebouw, waarin tal van installatie componenten zijn gebundeld.
Deze zijn zo ontworpen, dat toekomstige ontwikkelingen niet worden belemmerd. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar in de positie van de EnergieBurcht, los van de fabriek, en de opgetilde leidingbrug, waaronder de fabrieksruimten kunnen worden uitgebreid.
Samenwerkende partijen:
#Constructeur; Adviesbureau voor draagconstructies A. Harder BV, #Aannemer; Henselmans Bouw & Ontwikkeling B.V.
Back to Top