Personal Care Concepts is een toonaangevend cosmeticaproducent, met als specialisme het ontwikkelen en produceren van huid- en haarverzorgingsproducten. De huidige huisvesting is met diverse verspreid gelegen (kleine) gebouwen niet efficiënt. Met de nieuwbouw die op het industrieterrein De Vaandel is geprojecteerd, kan het bedrijf de toekomst tegemoet.
De planlocatie betreft een hoekkavel die aan 3 zijden wordt begrensd door het aanwezige stratennetwerk. Aan de voorzijde sluit het gebouw aan op een groenzone.
De donkere zone op linker bovenstaande afbeelding toont de zone waarin de rooilijn 2 meter naar voren kan worden geplaatst. Dit voor maximaal 50 procent van de breedte. Deze zone kent dus een maximaal bebouwingspercentage van 50%.
Het perceel wordt in stroken verdeeld, over de gehele lengte van het perceel. Door het parkeren tegen de achtergrens te plaatsen, worden beide parkeerstroken voor de kopgevels met elkaar verbonden, wat het gebruik van het totale perceel een enorme boost geeft. De bebouwing wordt over de maximale lengte aangebracht over het gehele perceel. De voorzijde wordt uitgevoerd als groenzone.
In de gebouwvorm wordt gestreefd naar samenhang. Aan de basis staat de monoliet als archetype; dit betekent dat het een enkelvoudig volume betreft, dat uit een stuk lijkt te zijn gehouwen. Om schaal en differentiatie te krijgen, is het volume vervolgens bewerkt. De volumes op beide hoeken van de kavel hebben een rooilijn die naar voren is geplaatst. Ook is de bouwhoogte groter. De hoeken worden op deze wijze geaccentueerd. De laadkuil is juist weer uit het volume uitgespaard.

In de gevel wordt gewerkt met patronen; gevel “wrapping”. Deze patronen worden als het ware als een soort pakpapier om het volume getrokken en zorgt op deze wijze voor eenheid in verscheidenheid. Gekozen is om afwisselend een horizontaal en verticaal patroon te gebruiken. De patronen zorgen ervoor dat eenheid bewaard blijft in de totale compositie.
Samenwerkende partijen:
# Opdrachtgever; De Vaandeldrager B.V., #Gebruiker; Personal Care Concepts B.V., #Constructeur; Ingenieursburo Meijer Joustra B.V., #Aannemer; De Geus Bouw B.V., #Installaties: Duteco Installatiegroep / Beemster Electrical Solutions.
Back to Top