Pionier in het nieuwe stationsgebied van Heerhugowaard!  Het Stationsgebied Heerhugowaard zal zich in de komende jaren ontwikkelen tot een belangrijke schakel in de ruimtelijke hoofdstructuur van de stad. Aan de landschapszijde is een nieuwe overgang naar het landschap voorzien, waar de bebouwing een “balkon” naar het landschap vormt. Er wordt ingezet op een meer compact stedelijk woonmilieu, waarvan het bouwplan Stationsweg de eerste ontwikkeling vormt. Het perceel bevindt zich aan de Noord zijde van het NS-station op het bedrijventerrein De Zandhorst I, langs de cultuur-historische Stationsweg. Het terrein wordt enkel door de provinciale weg N242 gescheiden van het natuurgebied Oosterdel, dat gelegen is tussen Heerhugowaard en Langedijk.
De oplopende dakvorm toont zich op groene wijze richting het omliggende gebied, middels plantenbakken die als dakrand fungeren, en het toepassen van daktuinen. Ook in de gevelaanzichten worden groenaccenten toegevoegd. Groene gevels / daken hebben een toegevoegde waarde voor de stedelijke omgeving. Deze daken vangen fijnstof op, reguleren de temperatuur van het gebouw, verkoelen de stad en zien er mooi uit. Ook houden groene daken een deel van het regenwater vast.
Er worden 62 appartementen ondergebracht in het gebouw, alsmede 5 woon-werk units. Doelgroep vormen Young Professionals; de ligging nabij het NS-station zorgt voor een optimale verbinding met Amsterdam. De appartementen verschillen in afmetingen van studio’s tot 3-kamer woonunits. Met het aanbieden van deelauto’s sluit het mobiliteitsplan aan bij de ligging en doelgroep van het plan.
De ligging van het gebouw op het scharnierpunt tussen stad en natuurgebied komt tot uiting in het ontwerp. De basis van het bouwplan wordt gevormd door een drietal stedelijke bouwdelen. De driedeling, genoemd in de structuurvisie, zorgt voor een deling van het gehele bouwvolume. De natuurlijke wooneenheden, die voortkomen uit de verkaveling van het naastgelegen Oosterdelgebied, kragen als kleinschalige elementen over de stedelijke gevelvlakken. De schaal van de natuurlijke elementen is kleiner dan die van de stedelijke vlakken waarop zij gelegen zijn, en zij worden opgebouwd met gebruik van natuurlijke materialen.
Samenwerkende partijen:
#Constructeur; Adviesbureau voor draagconstructies A. Harder BV, #Adviseur installatie: Adviesbureau Sijperda-Hardy, #Adviseur brand: EwoutvanHalteren.nl, #Groenontwerp; Bureau De Klare Lijn, #Aannemer: Henselmans Bouw en Ontwikkeling B.V., 3D-Impressies; YuconVR.
Back to Top