Het huidige kantoorgebouw bestaat uit een volume van 2 verdiepingen gelegen aan de lintbebouwing van De Dijk. Grenzend aan het achterterrein, waar ook de loodsen etc. zijn gesitueerd, is een enkellaags bouwdeel aanwezig. De uitbreiding wordt voor en naast de bestaande achterbouw geplaatst, zodat deze als geheel een totaal nieuwe uitstraling krijgt. Het voorhuis wordt door het introduceren van een tussenlid, waarin kantine en spreekkamers zijn gehuisvest, los gehouden van het nieuwe achterhuis.
De uitbreiding is vormgegeven als een moderne variant van het bestaande voorhuis, met een vergelijkbare kapvorm, kozijnen en materialisatie. De detaillering is meer eigentijds, evenals de opengewerkte gevel van de kantine, die voor de bestaande gevel wordt opgetrokken.
Doordat de rooilijn wordt doorgezet voor de nieuwe voorgevel, ontstaat een binnenhof. De luifel boven de glazen gevel loopt meanderend door in de kapvorm van de uitbreiding, en verbindt zo beide bouwdelen. De entree wordt op deze wijze geaccentueerd.
Concept uitbreiding plattegrond
Concept uitbreiding plattegrond
Concept uitbreiding gevel
Concept uitbreiding gevel
Door de uitbreiding naast het bestaande gebouw te plaatsen, blijft dit bouwdeel tijdens de bouw in gebruik. Wanneer de oude gevel komt te vervallen, en de nieuw beschikbare ruimte bij de bestaande wordt betrokken, wordt de kantoorruimte opnieuw ingedeeld. Er ontstaat een optimale verbinding tussen de verschillende afdelingen. De uitbreiding van de kantoorruimte wordt gezien als belangrijk aspect om personeel een goede werkomgeving te bieden, en zo te binden aan de organisatie.
Samenwerkende partijen:
#Constructeur; Ingenieursburo Meijer & Joustra B.V., #Aannemer; De Geus Bouw B.V.
Back to Top